Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά » Τα νέα μας » Ανακοινώσεις
Αρχική » Τα νέα μας » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί κάτοικοι,

Πληροφορείστε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Κανονισμούς, με τους οποίους εισάγεται η εφαρμογή τέλους για το κόστος που προκαλείται στο περιβάλλον και στους φυσικούς  υδάτινους πόρους από τη χρήση του νερού.

Με τους Κανονισμούς ΚΔΠ 48/2017 αναθεωρούνται τα τέλη παροχής νερού ύδρευσης, άρδευσης και ανακυκλωμένου νερού που παρέχεται από τα Κυβερνητικά Ύδατα και προστίθεται σε αυτό κόστος περιβάλλοντος και φυσικού πόρου.

Με βάση τις προσαυξήσεις που μας έχουν αποσταλεί, θα τεθεί σε άμεση ισχύ αύξηση της τάξης του €0,05/κυβικό μέτρο νερού για την παροχή νερού ύδρευσης που προμηθεύεται η Κοινότητα από τον Αγωγό  Τερσεφάνου-Λευκωσίας.  

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψευδά

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά ζητά προσφορές για την επιδιόρθωση παλαιάς βρύσης , η οποία θα τοποθετηθεί εντός της πλατείας της κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον υπάλληλο του Κοινοτικού Συμβουλίου στο τηλ: 97805764

Οι προσφορές να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι τη Τρίτη  18 Ιουλίου 2017 η ώρα 12:00 μ.

 

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψευδά

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά ενεργώντας μέσα στα πλαίσια του Νόμου ως Σχολική Εφορεία, δέχεται προσφορές για διαχείριση της Σχολικής καντίνας (κυλικείου) του Δημοτικού Σχολείου Ψευδά για τις σχολικές χρονιές 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 - 2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας Ψευδά και από το δικαίωμα συμμετοχής εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.

Η Σχολική Εφορεία δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί την πιο  ψηλή προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα και τους όρους του διαγωνισμού από την Σχολική Εφορεία/Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο και να αναγράφεται πάνω <<Αίτηση για διαχείριση της καντίνας του Δημοτικού Σχολείου Ψευδά>>.

 

Τελευταία ημέρα παραλαβής αιτήσεων είναι Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 μ.

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψευδά

 

 

 

Παραχώρηση Υποτροφιών Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά στα πλαίσια συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο uclan Cyprus προτίθεται να παραχωρήσει 2 (δυο) μερικές υποτροφίες (50% μείωση στα  αρχικά δίδακτρα σπουδών σε άτομα που  πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εισδοχής (γενικό βαθμό απολυτηρίου 17,5/20 και ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση) και με την δυνατότητα διατήρησης της υποτροφίας για όλα τα έτη σπουδών (εξασφαλίζοντας 70% της συνολικής βαθμολογίας).

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά αντίγραφο του απολυτήριο λυκείου και σχετικά έγγραφα/πιστοποιήσεις εάν υπάρχουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη διακριτικότητα από Επιτροπή που θα συσταθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.    

 Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 24694005/59 ή στην ηλεκρονική διεύθυνση admissions@uclancyprus.ac.cy.