Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά » Μάθετε το χωριό μας » Ιστορία - Σύγχρονη εποχή
Αρχική » Μάθετε το χωριό μας » Ιστορία - Σύγχρονη εποχή

Ιστορία - Σύγχρονη εποχή


Χρονολογία ύπαρξης της κοινότητας:
Ως χρονολογία της ύπαρξης της κοινότητας αναφέρεται ο 15ος αιώνας. Στην ανατολική πλευρά της κοινότητας, σε μια τοποθεσία που καλείται « Βυζακιά », υπάρχουν αρκετοί λίθοι μεγάλων διαστάσεων που πιθανότατα να προέρχονται από κάποια συνοικία.