Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά » Μάθετε το χωριό μας » Τα ποτάμια του χωριού
Αρχική » Μάθετε το χωριό μας » Τα ποτάμια του χωριού

Τα ποτάμια του χωριού


Ο μεγαλύτερος ποταμός είναι ο Τρέμιθος, ο οποίος χωρίζει το χωριό στη μέση. Τα νερά από διάφορα μικρά ρυάκια καταλήγουν στον ποταμό και από εκεί, περνώντας μέσα από το χωριό, καταλήγουν στη θάλασσα του Κιτίου. Παλαιότερα ο κόσμος έπαιρνε νερό από τον Τρέμιθο και πότιζε τις καλλιέργειες του.

Άλλο ποτάμι του χωριού είναι το Κρύο Νερό. Μια εκδοχή αναφέρει πως παλιά περνούσε μέσα από το δάσος και το νερό γινόταν κρύο και δροσερό, σαν το κρύο νερό. Μικρότεροι ποταμοί είναι ο Κοτσίρκας, ο οποίος πήρε το όνομα του από τις ακαθαρσίες που κουβαλούσε μαζί του και η Καουρότρυπα.